De bekendmaking van het thema van NSO 2024!

Laat je horen!

‘Laat je horen!’ is een aansporing om je uit te spreken; en dat in de overtuiging dat jouw geluid gehoord mag worden. Dat kan met woorden, met stem, maar juist ook met muziek. Alleen is dit niet altijd voor iedereen vanzelfsprekend. Zo hebben vrouwen binnen de klassieke muziek lange tijd een achtergestelde positie gehad. NSO 2024 geeft hier klank aan en staat dit jaar in het teken van ‘Laat je horen!’

Het NSO speelt in februari 2024 een opdrachtcompositie van Sílvia Lanao, waarin zij liederen van Alma Mahler bewerkt die door sopraan Lilian Farahani worden vertolkt. Alma was een muzikale, ambitieuze, jonge componiste die zich op haar 18e afvroeg waarom vrouwen niets hadden gepresteerd in de muziek. Zij zou daar verandering in brengen. Maar toen Gustav Mahler om haar hand vroeg, verbood hij haar nog te componeren. Ze stemde in en stopte haar muzikale carrière. Alma liet zich toen het zwijgen opleggen, terwijl de opdrachtcomponist van NSO 2024 haar muziek nu wel laat horen.

Het thema ‘Laat je horen!’ heeft ook betrekking op Symfonie nr. 5 van Mahler. Hoewel het na het ‘liefdescontract’ tussen Gustav en Alma lastig te geloven is, koesterden de twee componisten een grote liefde voor elkaar. Het vierde deel van Mahlers vijfde symfonie, het Adagietto, is een liefdesbrief aan Alma. Hij kon zijn liefde voor haar niet vatten in woorden, maar alleen in muziek laten horen.

Met een vrouwelijke solist, een vrouwelijke opdrachtcomponist en een centrale rol voor de liederen van Alma Mahler in de opdrachtcompositie heeft het Nederlands Studenten Orkest in 2024 een emancipatoir karakter. Stemmen die in de klassieke muziekwereld nog steeds te weinig klinken, laten wij horen. 

Laat je horen voor het Nederlands Studenten Orkest 2024!

Kijk de super leuke bekendmakingsvideo op Facebook of Instagram!

 

Laatste nieuws

Interview Lilian Farahani and Sílvia Lanao

We asked our soloist Lilian Farahani and composer Sílvia Lanao about NSO, Alma and women in classical music. Read the full version in English here!

Lees meer

De kaartverkoop is van start!

Bemachtig nu de beste plekken voor een concert van het Nederlands Studenten Orkest 2024!

Lees meer

Het buitenland is bekend!

En de buitenlandbestemmingen van NSO ’24 zijn…

Lees meer