doe mee!

1 maand, 85 studenten, 13 concerten

Onderdeel uitmaken van het NSO in 2023?

Het Nederlands Studenten Orkest (NSO) is een projectorkest dat ieder jaar opnieuw wordt gevormd door muzikale studenten. In februari leggen zij hun studie een maand stil om deel te nemen aan het orkest en zich helemaal te richten op het maken van klassieke muziek.
Wil jij hier deel van uitmaken en met 85 andere studenten een maand lang op hoog niveau musiceren? Onze tweede ronde zal online plaatsvinden. Stuur een filmpje met de auditiefragmenten en een solostuk, opgenomen in 1 take, naar orkestchef@nso.nl voor 14 januari 2023. 

14 januari – deadline online auditie

Aanmeldformulier

Wil jij meespelen met NSO 2023? Vul dan onderstaand formulier in!

Mocht je vragen hebben, dan kun je altijd mailen naar orkestchef@nso.nl.

[gravityform id=”1″ title=”false” description=”false”]

Auditiebeleid

  1. Het Nederlands Studenten Orkest (NSO) is een studentenorkest op projectbasis. Door middel van audities wordt het NSO ieder jaar opnieuw samengesteld. Aanname via de audities is dus geldig voor één project.
  2. Het NSO is een studentenorkest. Nederlandse studenten en studenten die studeren aan een Nederlandse onderwijsinstelling krijgen voorrang op andere auditanten bij gelijke geschiktheid.
  3. Het NSO bestaat voornamelijk uit studenten van Nederlandse universiteiten en hogescholen. Conservatoriumstudenten kunnen ook auditie doen, echter geldt wel dat er gekozen wordt voor een student die geen (conservatorium) hoofdvak-student is, bij gelijke geschiktheid.
  4. Naast de auditiefragmenten bereidt de auditant een fragment voor van ongeveer 3 minuten uit een solostuk, bij voorkeur contrasterend aan de geselecteerde auditiefragmenten. Een auditie duurt ongeveer 10 minuten. Als er te weinig geschikte auditiefragmenten beschikbaar zijn, kan worden gevraagd om ook een etude voor te bereiden.
  5. Bij aanmelding kan de auditant een voorkeur opgeven voor dag en dagdeel. Minimaal 2 weken voor de gekozen auditiedatum informeert de orkestchef de auditant over de definitieve dag en het tijdstip (niet van toepassing bij de digitale auditieronde).
  6. De deelnemersbijdrage voor het project van 2023 bedraagt circa €400.
  7. Wanneer een auditant zich tijdens de audities in het buitenland bevindt, kan er, in overleg met het bestuur, worden besloten een videoauditie te doen.

Contactgegevens

Voor meer informatie of vragen over de audities kun je contact opnemen met onze orkestchef:

Noortje van Doorn
orkestchef@nso.nl
+316 43754275