over nso

Het NSO: projectorkest sinds 1952

Nederlands Studenten Orkest

Wat is NSO?

Het Nederlands Studenten Orkest (NSO) is een jong en landelijk projectorkest opgericht in 1952 dat ieder jaar opnieuw wordt samengesteld uit talentvolle studenten die zich naast hun studie aan een hogeschool of universiteit op hoog niveau bezighouden met klassieke muziek. In februari leggen de geselecteerde studenten hun studie stil om zich een maand lang volledig aan de muziek te wijden: na een intensieve repetitieperiode gaat het orkest op een grote aaneengesloten internationale tournee door binnen- en buitenland. Tijdens de tournee worden traditiegetrouw de tien grote Nederlandse concertpodia en ook enkele buitenlandse zalen aangedaan. Ieder jaar wordt in het programma een combinatie gemaakt van een uitdagend ‘groot werk’ en de samenwerking met ieder jaar wisselende jonge Nederlandse solisten en componisten onder leiding van een gerenommeerde dirigent.

Bestuur & organisatie

De organisatie van het NSO ligt in handen van zeven studenten, die hun studie een jaar onderbreken om zich fulltime met het NSO bezig te houden. Samen vormen zij het bestuur.

Zij worden hierin ondersteund door comités die de lokale organisatie rondom de concertavonden voor hun rekening nemen. De lokale comités werken weer samen met de lokale studentencomités die het concert onder de studentenpopulatie promoten.

Voor belangrijke beslissingen is het bestuur verantwoording verschuldigd aan de Raad van Toezicht, die erop toeziet dat de continuïteit van het NSO gewaarborgd blijft. De Raad van Toezicht van het NSO wordt gevormd door Nynke Jansen, Roland Kieft en Stef Collignon. Op deze manier heeft het NSO zich al ruim zeventig jaar bewezen als een unieke en stabiele organisatie.

 

Stichting Vrienden

Word Vriend van het NSO!

Het NSO bestaat inmiddels al zeventig jaar en is een begrip in de Nederlandse muziekwereld geworden. Elk jaar weer komen studenten uit het hele land van verschillende orkesten en universiteiten bij elkaar om onder leiding van een professionele dirigent een muzikale topprestatie neer te zetten. De tournee is voor musici een ervaring om nooit te vergeten en hopelijk geldt dat ook voor u als publiek.

Het orkest kan rekenen op de warme belangstelling van een grote groep Vrienden: concertbezoekers, donateurs, sponsoren uit het bedrijfsleven, vrijwilligers en vele oud-orkestleden. De betrokkenheid van deze schare vrienden vormt een van de geheimen achter het succes van het NSO. Ruim 500 Vrienden geven jaarlijks hun blijk van waardering en steun aan het orkest door middel van een financiële bijdrage. Hierdoor maken de Vrienden het mogelijk om het NSO financieel te ondersteunen door bijvoorbeeld te voorzien in de aankoop van nieuwe muziekinstrumenten ten behoeve van het NSO.

Speciaal voor de mensen die het NSO een steuntje in de rug willen geven, is er de Stichting Vrienden van het NSO. Als Vriend wordt u op de hoogte gehouden van alle activiteiten van het NSO en er zullen exclusief voor Vrienden regelmatig bijzondere evenementen worden georganiseerd.

Bij een donatie van €10,- of meer ontvangt u als welkomstgeschenk een CD-opname van het NSO. Daarnaast is het mogelijk om het NSO te steunen middels een gift die als lijfrenteschenking bij notariële akte wordt vastgelegd. Het betreft hier een jaarlijkse donatie gedurende ten minste vijf jaar. De donatie is volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Twijfel niet en word direct Vriend van het NSO!

U kunt het formulier hieronder downloaden,  invullen en geprint opsturen.

Bestuur Stichting Vrienden van het NSO:

Matthijs Lamberts – voorzitter
Anoek de Jonge – secretaris
Frank Brunnekreeft – penningmeester
Anneke Marsman – algemeen bestuurslid
Reinout de Boer – algemeen bestuurslid

Stichting Vrienden Inschrijfformulier

Via ‘Gegevens wijzigen?’ kunt u uw gegevens actualiseren.

Comité van Aanbeveling

Beschermheer/-vrouw 
Hunne Hoogheden Prins Maurits en Prinses Marilène van Oranje-Nassau van Vollenhove
Artistiek
Tobias Borsboom – Pianist, solist NSO 2015
Mathieu van Bellen – Violist, solist NSO 2018
Arjan Tien –  Dirigent NSO 2010 & 2019
Remy van Kesteren – Harpist, solist NSO 2018
Peter Biloen – Dirigent NSO 2009 & 2011
Bas Wiegers – Dirigent NSO 2016
Jules van Hessen – Dirigent NSO 1992
Maria Milstein – Violist, solist NSO 2019
Otto Tausk – Dirigent NSO 2006
Micha Hamel – Dirigent NSO 2008
Ivan Meylemans – Dirigent NSO 2013 & 2018
Rectoren
Prof. dr. ir. Karen Maex
Rector magnificus van de Universiteit van Amsterdam
Prof. dr. V. Subramaniam
Rector magnificus van de Vrije Universiteit Amsterdam
Prof. dr. ir. F. P. T. Baaijens
Rector magnificus van de TU Eindhoven
Prof. dr. ir. A. Veldkamp
Rector magnificus van de Universiteit Twente
Prof. dr. C. Wijmenga
Rector magnificus van de Rijksuniversiteit Groningen
Prof. dr. ir. Tim van der Hagen
Rector Magnificus/Voorzitter TU Delft
Prof. dr. ir. drs. H. Bijl
Rector magnificus en Voorzitter College van Bestuur Universiteit Leiden
Prof. dr. Rianne Letschert
Rector Magnificus Universiteit Maastricht
Prof. dr. J. H. J. M. van Krieken
Rector magnificus van de Radboud Universiteit
Prof. dr. ir. A. P. J. Mol
Rector magnificus en vice-voorzitter Raad van Bestuur Universiteit Wageningen
Prof. dr. R. C. M. E. Engels
Voormalig rector magnificus van de Erasmus Universiteit Rotterdam
Prof. dr. H. R. B. M. Kummeling
Rector magnificus van de Universiteit Utrecht
Conservatoria-/orkestdirecteuren
Ir J. F. Houterman – Voorzitter college van bestuur Fontys Hogescholen
Dhr. J. Schillings – Directeur HKU Utrechts Conservatorium
Dhr. J. Bogerd MBA – Voorzitter College van Bestuur Hogeschool Utrecht
Burgemeesters en wethouders
Mevr. F. Halsema – Burgemeester van Amsterdam 
Dhr. J. A. Jorritsma – Burgemeester van Eindhoven
Mr. drs. F. J. Paas – Commissaris van de Koning in de provincie Groningen
Mr. S. van Haersma Buma – Burgemeester van Leeuwarden
Mr. J. J. Lenferink – Burgemeester van Leiden
Drs. E. R. Jaensch – Burgemeester van Oegstgeest
A. A. H. C. M. van Extel- van Katwijk – Burgemeester van Asten
Dhr. J. Diepenmaat – Wethouder van Cultuur gemeente Enschede
Mw. D. Blok – Burgemeester van Someren
Ambassadeurs
Mw. M. Douwes – Relatiemanager philharmonie zuidnederland
Mevr. M. Seighali – Voorzitter van het Humanistisch Verbond
Dieuwertje Blok – Televisiepresentatrice
Ab Nieuwdorp – Radiopresentator

NSO steunt

UAF

Het Nederlands Studenten Orkest (NSO) zet zich in voor studenten voor wie studeren niet altijd vanzelfsprekend is. Dit gebeurt door de Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF (Universitair Asiel Fonds) te steunen. Het NSO collecteert bij de concerten voor dit goede doel. Het NSO is trots met haar orkestleden en concertbezoekers iets te kunnen betekenen voor andere studenten.

Het UAF gelooft in het talent van vluchtelingen en vindt dat hun kennis en vaardigheden moeten worden benut. Daarom bieden ze vluchtelingen de kans om zichzelf verder te ontwikkelen via onderwijs en werk. Samen met onderwijsinstellingen, gemeenten en het bedrijfsleven maken ze de weg vrij voor hun professionele ontwikkeling. Ze delen hun expertise en bepleiten de belangen van vluchtelingen. Níets mag talentontwikkeling in de weg staan. Ze stimuleren slimme, duurzame initiatieven die bijdragen aan kansen voor vluchtelingen, zoals schakeljaren en leerwerktrajecten.

Jaarlijks begeleiden ze ruim 3.300 vluchtelingen tijdens hun opleiding of loopbaan. Daaronder zijn ook veel getalenteerde musici, kunstenaars en schrijvers. Eind 2018 liep dat aantal op naar 3.700, het hoogste aantal sinds de oprichting van het UAF in 1948. Het UAF is een goed doel en hun werk wordt  voor een belangrijk deel mogelijk gemaakt door donateurs. Meer informatie vind je op: www.uaf.nl.

Educatie

Het Nederlands Studenten Orkest heeft educatie hoog in het vaandel staan. Zo komen er tijdens de repetitieperiode in Someren bijvoorbeeld enkele basisschoolklassen uit Someren kijken naar de repetities. Daarnaast probeert het NSO ook veel jong publiek naar de concerten te trekken.

Dit jaar wordt er zowel aandacht besteed aan de toekomstige concertbezoeker als aan het toekomstige orkestlid. Jonge kinderen krijgen de kans onze klassieke muziek te ontdekken en er gaat extra aandacht naar jonge muzikanten, spelend in jeugdorkesten.

Bent u geïnteresseerd geraakt en wilt u graag met uw school een concert of repetitie bezoeken? Neem contact op met Niki Perdok via educatie@nso.nl of + 31 6 46154113.

Bijzonder Concert

Het Bijzonder Concert is een evenement dat ieder jaar tijdens de tournee van het NSO plaatsvindt.  Bij dit concert staat een speciale doelgroep centraal voor wie het niet vanzelfsprekend is om de concerten van het NSO bij te wonen.